image

Нашите услуги

En Consult предоставя консултации по изготвяне на инвестиционни проекти при кандидатстване за субсидии по програми на Европейския съюз от физически и юридически лица извършващи своята дейност в областта на земеделието, хранитлно-вкусовата промишленост, предприятия от промишлеността, търговията и услугите. Освен консултантски услуги дружеството извършва счетоводни и правни услуги на физически и юридически лица.