image

6

дек

2014

Успешни проекти на En Consult за програмния период 2007-2013.

За програмния период 2007-2013 г. разработените успешни проекти En Consult по „Програмата за развитие на селските райони” са 330 бр., като 260 бр. от тях са по инвестиционните Мерки 121, 123, 311 и 312.


Стойността на разработените проекти е над 103 млн. лв. Средният размер на инвестицията за един проект е 396 хил. лв. Минимална стойност на проект – 20 000 лв., а максимална стойност 5 500 000 лв.


Одобрените проекти са в областта на земеделието (закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения, изграждане на складово стопанство, изграждане на сгради и закупуване на оборудване за животновъдни ферми и др.), хранително-вкусовата промишленост (преработка на мляко, преработка на месо, производство на олио, производство на вино, преработка на плодове и зеленчуци, преработка на етерично маслени култури и др.), ВЕИ/Фотоволтаични централи/, селски туризъм, сервизи за автомобили и селско стопанска техника, производство на компост, закупуване на оборудване за ключарски услуги, оборудване за оптика, за лекарски кабинети и други.


По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” успешните проекти са 70 бр. на стойност 1 750 хил. евро или по 25 000 евро субсидия за един проект.