image

6

дек

2014

Розоварна финансирана по ПРСР 2007-2013

Откриване на розоварната на „АЛБА ГРУПС“ ЕООД. Розоварната се намира в с.Скобелево, община Павел баня. Проектът е изготвен от En Consult и е финансиран по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.