image

3

яну

2014

Приемът по новата пчеларска програма стартира на 8 януари 2014 г.

Приемът на документи ще продължи 10 работни дни. Документите ще се подават в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.


Новото за НПП 2014-2016 г. е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не както беше досега - до изчерпване на бюджета. Часът на подаване на документите вече няма да е водещ критерий за одобрение. Вместо това кандидатите ще бъдат класирани според критериите за оценка.