image

7

апр

2016

Петнадесет клиента на En Consult подписаха договори за финансово подпомагане по подмярка 6.1

Петнадесет клиента на En Consult, които кандидатстваха през 2015 г. по време на първия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г., подписаха договори за финансово подпомагане.