image

1

сеп

2016

Над 400 успешни проекти на стойност над 125 млн лв. в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост

En Consult изготви и успешно защити над 400 бр. проекти с общ размер на инвестициите над 125 млн. лв. Проектите са основно в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Проектите в областта на земеделието включват закупуване на техника и оборудване, създаване на трайни насаждения, изграждане и модернизиране на животновъдни ферми и други, тези в областта на хранително-вкусовата промишленост са за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия за преработка на плодове и зеленчуци, мляко, месо, етерично-маслени култури и други.

En Consult започна усилено да готви проектите на своите клиенти за предстоящия втори и последен прием на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.