• Към настоящия момент дружеството предоставя следнтие правни услуги:
  • • Регистрация и пререгистрация на фирми;
  • • Консултации по трудово-правни спорове;
  • • Защита на личните данни;
  • • Изготвяне на договори за покупко-продажба на стоки;
  • • Изготвяне на договори за наем и аренда на земеделски земи;
  • • Други;