Проект по мярка 121 - Тодор Йорданов Узунов

  • image
  • image
  • image

Клиент - Тодор Йорданов Узунов

Мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства"

Изграждане на лагуна за течна торова маса и закупуване на специализирана техника