Проект "Закупуване на земеделска техника" - СД Тунджа-91-Георгиеви Сие

  • image
  • image
  • image

Клиент - СД Тунджа-91-Георгиеви Сие

Мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства"