Проект "Закупуване на земеделска техника" - Данаил Иванов

  • image
  • image

Клиент - Данаил Иванов

Мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства"