Проект по мярка 112 - Хилми Хилми

  • image
  • image
  • image

Клиент - Хилми Хилми

Мярка 112 - "Създаване на стопанства на млади фермери"