• Консултантските услуги по изготвяне на инвестиционни проекти включват:
 • - Предварителен анализ на бизнес идеята и определяне на финансиращата институция и програма;
 • - Детайлно запознаване с изискванията на избраната програмата;
 • - Определяне на допустимите инвестиционни разходи и параметрите на проекта;
 • - Изготвяне на подробен списък на изискуемите документи за конкретния проект;
 • - Консултиране и съдействие при подготовка на изискуемите документи;
 • - Попълване на заявление за подпомагане според изискванията на програмата;
 • - Изготвяне на бизнес план според изискванията на програмата;
 • - Съдействие при подаване на проектното предложение пред финансиращата институция;
 • - Съдействие при кореспонденция с финансиращата институция;
 • - Съдействие при изпълнение на одобрения проект;
 • - Консултиране и съдействие при подготовка на изискуемите документи при подаване на заявката за плащане и отчет на проекта до получаването на субсидията от финансиращата институция;

 • En Consult предлага и on-line консултации.