10 години!

Неусетно минаха.

Експерти!

Точни, прецизни, отзивчиви.

Мобилност!

Навсякъде с Вас.

Гъвкавост!

Всичко според Вашите нужди.

image

Добре дошли в En Consult

En Consult е консултантска компания основана и регистрирана в началото на 2007 година. Основателите на фирмата са с богат опит в областта на консултантската дейност и счетоводните услуги. Основната дейност на дружеството е разработване и управление на проекти финансирани от европесйките фондове, предоставяне на счетоводни и правни услуги на физически и юридически лица.


През програмния период 2007-2013 г. дружеството има разработени над 300 успешни проекта в областта на: земеделието(закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения, изграждане на складово стопанство, изграждане на сгради и закупуване на оборудване за животновъдни ферми и др.), хранително-вкусовата промишленост(преработка на мляко, преработка на месо, производство на олио, производство на вино, преработка на плодове и зеленчуци, преработка на етерично-маслени култури и др.), ВЕИ/Фотоволтаични централи/, селски туризъм други сектори от икономиката(сервизи за автомобили и селско стопанска техника, производство на компост, закупуване на оборудване за ключарски услуги, оборудване за оптика, за лекарски кабинети и други).

Амбицията на екипа на En Consult е да подобрим своя рекорд през новия програмен период 2014-2020 г.

Нашата Мисия

  • Основната дейност на En Consult е ориентирана към консултантски услуги за подготовка и управление на проекти финансирани от европейските програми на територията на цялата страна. Експертният потенциал на En Consult е в състояние да превърне Вашите идеи в реалност. Дружеството предоставя също счетоводни и правни услуги на физически и юридически лица.
  • Стремежът на фирмата е чрез изграждане на взаимноизгодни отношения със своите клиенти да им предоставя компетентни, навременни и полезни услуги, да консултира и решава проблемите им при умерени цени.
  • En Consult е Вашето най-силно оръжие за преодоляване на административните препядствия.

Кой е En Consult

image

Юсеин Джемил

Управител - консултантски услуги

Консултант с 10-годишен опит в предприсъединителните и оперативни програми на ЕС.

Професионален опит
- от 2009 – управител консултантски услуги в En Consult
- 2005 – 2009 – Народен представител член в комисиите по „Земеделие и гори“ и „Околна среда“
- 2002 – 2005 – Директор в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – гр.Бургас.
- 1999 – 2002 – Зам. кмет на община Поморие
- 1996 – 1999 – Гл. специалист „Инвеститирски контрол“ в община Поморие
- 1993 – 1995 – ОУ „Елин Пелин“ – с.Дъбник, община Поморие

Образование
- 2001 г. - БСУ – гр.Бургас - специалност „Финанси“ - магистър
- 1993 г. - ВМЕИ – гр.Варна – специалност „Радио-телевизионна техника“ - магистър

image

Фатме Джемил

Управител - счетоводни услуги

15 годишен опит в областта на счетоводството на физически и юридически лица

Професионален опит
- от 2007 – управител счетоводни услуги в En Consult
- 2003 - 2007 - счетоводител в „Балканинжстрой“ ЕООД
- 2000 -2003 - счетоводител в ЗКПУ „Дъбник“
- 1990 -2000 - отчетник в ЗКПУ „Дъбник“

Образование
- 2009 г. - БСУ – гр.Бургас - специалност „Счетоводство и контрол“ - магистър
- 2008 г. - БСУ – гр.Бургас - специалност „Счетоводство и контрол“ - бакалавър“
- 2000 г. – УНСС – гр.София – специализиран курс по„Счетоводство и контрол

image

Нуфил Джемил

Юрисконсулт и експерт по еврофондове

Професионален опит
- от 2012 – юрисконсулт и консултант по европейски програми в En consult
- 2011 – 2012 – консултант по европейски програми в En consult

Образование
- 2012 г. - НБУ – гр.София - специалност „Право“